چگونه در سازمان خود تعارضات را مدیریت کنیم

۱۲. مدیریت تعارضها
“حقيقت مطلق و ساده، به ندرت مطلق است و هیچ گاه ساده
اسکار وایلد
مهم نیست که چقدر برنامه ریزی تان دقیق باشد، شما به عنوان سرپرست یا مدیر، هر چند وقت یک بار با تعارضها و کشمکشها رو به رو خواهید شد. شما هر جا که گروهی داشته باشید که با هم کار می کنند، تجربهی کشمکش را خواهید داشت. حالا که تصور ایجاد محیطی عاری از درگیری غیر واقع گرایانه است، شما میتوانید یاد بگیرید که چگونه مسائل را طوری حل کنید که شما را در هم کوبد و تاثیری بر بهره وری شرکتتان نداشته باشد. هدف از فصل حاضر، فراهم آوری لوازمی است که برای درک علل درگیری، چگونگی مقابله با درگیری، و چگونگی تحت کنترل دراوردن درگیری در سازمان، به آنها نیاز دارید. با تمرین توانایی تان در حل تعارض هایی که معمولا در عملکردهای
الهی سازمان به وجود می آید، اعتماد می کنید.

راهنمای جیبی مدیران
تصورات غلط معمول دربارهی تعارض بسیاری از سرپرستان و مدیران نسبتا موفق از تعارض می ترسند پخش اعظم ترس آن ها ریشه در تصورات غلط درباره ی موضوع تعارض دارد. یکی از راه های از بین بردن این ترس، بررسی و متلاشی کردن تصورات غلطی است که معمولا با موضوع تعارض در ارتباط است. یادگیری بیشتر درباره ی مقابله با تعارخصها باعث کاهش ترس شما از درگیری شده و ارتباطات تجاری، خانوادگی و اجتماعی شما را افزایش میدهد. !. اگر تعارض را نادیده بگیرید، خود از عهدهی خود
برمی آید. در بسیاری از موارد، هیچ چیز نمی تواند فراتر از واقعیت برود. با اینکه ممکن است حقیقت داشته باشد که در برخی موارد می توانید تعارض را نادیده بگیرید، اما بدانید که این راهبردی مقابله ای است نه راه حلی برای تعارض. اکثر اوقات، زمانی که تعارض نادیده گرفته می شود، اوضاع بدتر می شود. به طور کلی، بهترین کار این است که برای مقابله با موقعیتهای چالش برانگیز، برنامه ای بریزید و گمان نکنید
که در گیری به خودی خود حل خواهد شد. ٢. تعارض نتیجه ی سوء مدیریت است. روابط در محل
کار. گوناگون و تحت تأثیر دوران های ناسازگاری است. مدیر یا سرپرست کارآمد تعارض را به عنوان یک چالش قبول می کند و در زمان وقوع، با آن مقابله می کند. در پرستان با اعتماد به نفس می دانند که برخی تنش های محل کار عادی السبت و نگرشی مثبت نسبت به توانایی خود در حل تعارض دارند. استفاده از فرحت تربیت و مشاوره ی کارمندان در رابطه با رفتار نامناسب شان، کارآمدی شما را به عنوان مدیر افزایش می دهد و باعث کاهش درگیری احتمالی میشود

3 عصبانیت، احساسی مخرب است. عصبانیت، مانند سایر احساسات انسانی وجود دارد و نه مثبت و نه منفی۔ عصبانیت در محل کار نباید ویژگی منفی یا بد در نظر گرفته شود. عصبانیت فقط در جایی هست که در آن احساساتی قوی وجود دارد. اگر مردم تعهد نداشته باشند و به مساله اهمیت ندهند، عصبانی نخواهند شد. زمانی که عصبانیتی به جا بروز داده شود، می تواند باعث پیشبرد افراد و حل
تعارضشان بشود. ۴. تمام تعارضها باید فورا رفع شوند. در برخی موارد،
عجله برای حل تعارض ممکن است واقعا باعث محدود شدن موفقیت تان بشود. برخی تعارضها با مجموعه ای از
دخالتها به بهترین وجه مدیریت می شوند نه چارهای سریع! ۵ تعارض نشان دهندهی کم اهمیتی به سازمان
است. در واقع، دقیقا خلاف آن درست است. اگر مردم به سازمان شان اهمیت ندهند، انرژی صرف آن نمیکنند. به طور کلی، تعارض در حوزه هایی ایجاد می شود که مردم دغدغهی عمیقی نسبت به آنها دارند. تعارض باعث روشن شدن احساسات میشود و به عنوان ابزاری بکار میرود که کمک به تعیین ارزشهای اصلی سازمانی می کند.