چگونه در جلسات خود یک برنامه کارآمد داشته باشیم

مهم نیست که شما در یک شرکت بزرگ مشغول به کار هستید یا یک استارت آپ کوچک این مهم است که بدانید با برگزاری جلسات می توانید به تیم خود این امکان را بدهید که با هم همکاری و تعامل داشته باشند. برای اینکه مطمئن شوید جلسات شما یکنواخت اجرا می شود ، نیاز دارید که یک صورت جلسه ایجاد کنید.

چرا من به یک صورت جلسه نیازمندم؟

هر جلسه نیازی به دستور کار ندارد. با این حال ، اگر برنامه ای سخت و اطلاعات زیادی برای بررسی دارید ، یک دستور کار می تواند برای شما این امکان را فراهم آورد که در ، به موقع به پایان برسد و اهداف خود را عملی کنید.

برنامه ها همچنین به شرکت کنندگان می توانند مباحث مربوط به جلسه خود را بدانند. این به هر فرد ایده بهتر می دهد تا از نقش خود استفاده کند و به آنها امکان می دهد قبل از دیدار ، زمان آماده کنند.

چه مواردی را باید در دستور کار جلسه قرار دهم؟

قبل از ایجاد دستور کار خود ، از یک هیئت مدیره خشک پاک کردن استفاده کنید تا موضوعاتی را که باید در مورد آنها بحث کنید و چه کسی را دعوت کنید طوفان کنید. پس از مشخص شدن ، از فرم دستور کار زیر استفاده کنید تا بیشترین زمان جلسه خود را ببرید:

  1. مباحث

برای هر موضوعی که بحث خواهد شد ، یک بخش ایجاد کنید. موضوع باید خاص و معمولاً کمتر از 7 کلمه باشد. این یک نقطه شروع مستقیم است.

  1. ارائه دهنده

برای هر مبحث اسامی ارائه کنندگان را ذکر کنید. برای جلسات غیررسمی ، فقط از یک نام استفاده کنید. اگر یک جلسه رسمی دارید ، نام و نام خانوادگی بلندگوها را ذکر کنید.

  1. اختصاص زمان

به هر مجری یک شکاف زمانی اختصاص دهید. واقع بین باشید و زمان بیشتری را به جای کمتر برنامه ریزی کنید. به جای بیان “15 دقیقه دقیقه” ، زمان واقعی صحبت کردن ، مانند 9:00 صبح – 9:15 صبح را ذکر کنید.

  1. هدف

نتیجه مطلوب هر موضوع جلسه را بیان کنید و آن را بر روی تخته وایت برد شیشه ای خود بنویسید. بیان صریح اهداف خود به شما در ادامه بحث کمک می کند.

5- مراحل بعدی

برای بحث و سؤال نهایی ، در پایان جلسه رزرو کنید. مشخص کنید گروه باید در مرحله بعد گام بردارد و چه موقع دوباره در مورد موضوعات قرار خواهید گرفت.

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,