پایه وایت برد

  

 

 

مشخصات فنی

جنس: دو نوع آهن وآلومینیم

اندازه : متناسب با اندازه وایت برد قابل تغییر است
استحکام : بالا
نوع پایه ها: متحرک و ترمز دار